Vooruitgang en de markt hebben het verloop van menselijke samenlevingen gedicteerd sinds het tijdperk van industriële revoluties. Gedurende de negentiende en twintigste eeuw was het grootste probleem ontwikkeling. De geïndustrialiseerde landen waren het model dat moest worden gevolgd. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw begonnen grenzen van deze dynamiek te verschijnen. De kwetsbaarheid van een staat wordt niet langer alleen afgemeten aan de moeilijkheden om zich te ontwikkelen, zoals het geval was tijdens debatten over Noord / Zuid-relaties. Politieke en economische leiders moeten kunnen inspelen op nieuwe behoeften die voortvloeien uit geo-economische beperkingen, marktontwikkelingen, financiële crises en eisen van sociaal-professionele categorieën.

Het voortbestaan van een bevolking in een bepaald gebied wordt een vitaal belang. Een dergelijke benadering gaat verder dan de beperkende opvatting van economische defensie en benadrukt de onvolkomenheden in de definitie van strategische belangen die zijn gevalideerd door de Europese Commissie. Het verlaat ook de grenzen van de soevereiniteitsstroom van denken die zich richt op het begrip onafhankelijkheid.

Veerkracht is tot nu toe geweest over hoe de klap na de schok te evalueren en hoe manieren te vinden om te herstellen. Het lijkt ons doorslaggevend om de beweging vóór, tijdens en na de schok te vatten, om de juiste beslissingen zo weinig mogelijk te verzwakken en op de te voorziene problemen te anticiperen.

doelstellingen

 • De ontwikkelingen in de wereld van vandaag beter begrijpen;
 • Evalueer de verschillende vormen van machtsverhoudingen;
 • De behoeften van organisaties begrijpen in termen van veerkracht.

Vaardigheden verworven

 • Identificeer de actiemiddelen om crises te voorkomen;
 • Deel met de teams een realistische visie op de problemen;
 • Articuleer de problemen van de korte en middellange termijn.

Academische en / of professionele voorwaarden

 • Een consistent pad hebben in termen van initiële opleiding;
 • Een solide professionele ervaring hebben;
 • Beschikken over vaardigheden in managementfuncties.

publiek

Leiders, beslissers, leidinggevenden, etc.

programma

Seminar 1

Organisatorische strategieën en veerkracht

 • Bestuur en veerkracht.
 • Staatsleren van veerkracht.
 • Het economisch leren van veerkracht.
 • Maatschappelijk leren van veerkracht.

Verantwoordelijk: Christian Harbulot, Didier Julienne, Patrick Cancel

Seminar 2

Materiële wereld en de immateriële wereld

 • De grenzen van de materiële wereld.
 • De opkomst van de immateriële wereld.
 • Een nieuwe wereld om te veroveren.
 • De kwestie van controle.

Verantwoordelijk: Philippe Muller Feuga

Seminar 3

De economie van hulpbronnen

 • De risico's van een tekort.
 • Afhankelijkheidsproblemen.
 • De assen van verovering.
 • Staatstrategieën.

Verantwoordelijk: Didier Julienne

Seminar 4

Probleem van economische macht

 • Nieuwe politieke wetenschap (wereldwijde confrontatie tussen China en de Verenigde Staten, multipolariteit, asymmetrische relaties, gedeelde macht).
 • Nieuwe politieke economie (machtsgroei door de economie, verschillen in modellen voor een markteconomie).
 • Verstopping van multilateralisme (WTO-afschaffing, afschaffing van de Trans-Pacifische en trans-Atlantische verdragen, terugkeer naar bilaterale betrekkingen.
 • De veranderende wijzen van bestuur ("Economic Statecraft").

Beheerder: Jérôme Laprée

Seminar 5

Markt / gebieden

 • De lessen die zijn geleerd uit het werk van Fernand Braudel.
 • De risico's verbonden aan de ontkoppeling van ontwikkelingsvraagstukken.
 • Risico's gerelateerd aan verarming.
 • De risico's die samenhangen met het uiteenvallen van de gebieden.

Verantwoordelijk: Eric Delbecque

Seminar 6

Strategische solidariteit

 • Het concept van strategische solidariteit (historisch kader, vergelijkende analyse van landen die strategische solidariteit toepassen).
 • Nieuwe staatsprioriteiten.
 • Publieke / private allianties.
 • De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld

Beheerder: Christian Harbulot

Seminar 7

Marktstructurering door de staten

 • Shortcut-beleid.
 • Afhankelijkheidsdynamiek.
 • Gemaskeerd protectionisme.
 • Extraterritorialiteit van de wet.

Hoofd: Jean-Michel Treille

Seminar 8

Marktstructurering door bedrijven

 • Technologische overheersing
 • Normatieve marketing.
 • Concurrerende belastingvrijstelling.
 • Startcultuur.

Beheerder: Laurent Hassid

Seminar 9

De veerkracht van de voedseleconomie

 • Het probleem van agrarische winstgevendheid.
 • De strijd voor innovatie in de landbouw.
 • Maatschappelijke debatten.
 • De inzet van het voedselwapen.

Verantwoordelijk: Pierre Pagesse

Seminar 10

Leiden in een complexe en conflictueuze wereld

 • Technologische strategieën.
 • Informatieve strategieën.
 • Juridische strategieën.
 • Maatschappelijke strategieën.

Verantwoordelijke: Guy Philippe Goldstein

Seminar 11

Veerkrachtoefening

opnames

De school biedt je de mogelijkheid om, voor al zijn cursussen, het hele jaar door online te solliciteren: van januari tot december.

De selectie van kandidaten gebeurt in een bestand (vragenlijst CV-aanvraag) gevolgd door een motivatiegesprek.

Toelatingsvoorwaarden:

Professionals moeten een Master 1 hebben die is gevalideerd om zichzelf te presenteren op het programma van Corporate Strategy Training , Governance of Organizations and Resilience en 3 jaar ervaring in de uitvoerende status (studie van geval tot geval als de kandidaat een atypisch bestand presenteert) .

Opleiding te volgen in:
 • Frans

Zie 4 andere vakken van L'Ecole de Guerre Economique »

Laatst bijgewerkt op Maart 1, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
nov 2019
Duration
11 maanden
Voltijd
Prijs
12,700 EUR
Op locaties
Op datum
Begindatum
nov 2019
Aanmeldingslimiet

nov 2019