Lees de Officiële Beschrijving

De Yale School of Management biedt een breed scala aan op maat gemaakte educatieve programma's voor individuele organisaties, variërend van korte seminars tot meer uitgebreide integratieve programma's over enkele maanden. Elk programma is op maat gemaakt voor de sponsororganisatie en haar deelnemers en kan zich richten op een enkele discipline (bijvoorbeeld Accounting en Control, Finance, Operations Management, Marketing of Organizational Behavior) of een bredere multidisciplinaire aanpak (bijvoorbeeld Competitive Strategies , Corporate Governance, Health Care Management of Emerging Global Markets). Programma's zijn ontworpen in samenwerking met de sponsororganisatie om specifieke educatieve doelen te behalen en kunnen de uitgebreide bronnen en faculteiten van andere Yale-scholen en -afdelingen trekken (zoals wet, geneeskunde, bosbouw, volksgezondheid en techniek).


Geselecteerde Custom Executive Programs

* Bedrijfsleven en globalisering voor de publieke en particuliere sectoren: Rusland

Een groot Russisch oliemaatschappij stuurt een groep van 25 leiders van het publiek en de particuliere sector naar Yale SOM voor een uitvoerend programma van twee weken. Het programma streeft ernaar deze bedrijfsleiders en beleidsmakers een begrip te geven van het bedrijfsleven als een integraal onderdeel van het maatschappelijk middenveld en maatschappelijke ontwikkeling. Om dit te bereiken zal het programma zijn focuspunten hebben als globalisering en economische ontwikkeling, internationale politiek en bedrijfsleven, geschiedenis van financiële instellingen, macro-economie, corporate governance en leiderschap.

* Bedrijfsleiderschap en -strategie: Nederland

Het programma voor bedrijfsleiderschap en strategie voor leidinggevenden uit Nederland (in samenwerking met de Academie van Management, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland) biedt de deelnemers een gevarieerd smaak van fundamentele visies, inzichten, theorieën, "beste praktijken" en meningen. Het programma is bedoeld om zijn deelnemers terug te brengen naar het oorspronkelijke klassieke concept van een universiteit als ontmoetingspunt van ideeën, talenten en standpunten en een plek die een nieuwe synthese creëert van een botsing van paradigma's en combinatie van paradoxen. Faculteitsleden van Yale SOM zullen hun fascinaties, reflecties en twijfels delen over allerlei onderwerpen die variëren van ecologische gevolgen van klimaatveranderingen, technologische veranderingen en management, deregulering, klantgerichte marketing en organisatorisch ontwerp naar bedrijfsstrategie en innovatie.

* Moderne Financiën voor de Global Executive: Brazilië

Senior executives in financiën uit Brazilië komen naar Yale SOM voor een intensief vierdaags programma over International Finance and Issues of Corporate Finance. Professoren van Yale SOM bieden hun inzichten en expertise op onderwerpen, waaronder de waardering van bedrijven, kosten van kapitaal, beleggingsmanagement, fusies en overnames, risico en rendement in opkomende markten, global portfolio management, hedging exchange risk en internationale financiële markten.

* Programma in algemeen management: China

Dit programma is ontworpen om de leidinggevenden van een groot farmaceutisch bedrijf in China op de hoogte te brengen van de kennis die hen zal helpen bij het maken van betere beheersbeslissingen. Het is ontworpen om de intellectuele horizonten van de deelnemers te verbreden door hen bloot te leggen aan innovatieve bedrijfsconcepten en hen te helpen een beter inzicht te krijgen in de veranderingen in de wereldeconomie. Ten tweede zal het een sterke basis leggen voor geïntegreerde, cross-functional kennis en vaardigheden, zodat de deelnemers hun bedrijf concurrerend kunnen positioneren in de toekomst. Dit intensieve tweewekelijkse programma bij Yale SOM zal bestaan ​​uit modules in Financial Accounting, Cost Accounting en Controls, Marketing Management en Business Strategy.

* Innovatie Management: Japan

Een vooraanstaande groep directeurs van informatietechnologie en directeuren van enkele van de grootste Japanse bedrijven zullen naar Yale SOM komen om een ​​executive programma bij Innovatie Management bij te wonen. Dit vierdaagse intensieve programma zal zich richten op bedrijfs- en organisatorische strategieën die bedrijven innovatief helpen, en discussiëren over gevallen waarin innovatie niet plaatsvindt door interne ontwerpen van de organisatie of de implementatiestrategie. Onderwerpen die zullen worden aangepakt, zijn onder andere diverse innovatiemodellen, de geografie van innovatie, de technologiestrategie met de bedrijfsstrategie, outsourcing als bron van innovatie, menselijke innovatiefactoren, radicale innovatie in volwassen organisaties en IT-gebruikers trends en innovatie.

* Financiële Engineering en Leiderschap: Hong Kong

Senior executives van een groot telecommunicatiebedrijf uit Hong Kong komen naar de Yale SOM voor een intensief programma van twee weken. De faculteit deelt hun expertise in gespecialiseerde modules over financiële engineering, leiderschap en veranderingsbeheer, deregulering in de telecommunicatie-industrie en bedrijfsstrategie.

* Corporate Governance Director Education Programma

In samenwerking met het World Bank Forum zal Yale SOM een intensief programma aanbieden van tien dagen voor instituten in ontwikkelingslanden, die de directies van de raad van bestuur uitoefenen.

De zoektocht naar langlopend kapitaal wordt erkend als de sleutel tot economische groei en stabiliteit. Beleggerskapitaal streeft naar de bescherming die door het rechtssysteem wordt verleend om de kans op corruptie, onteigening en verankerde wanbeheer te vermijden. Veel van deze beleggersbeschermingen zullen door de overheid worden verstrekt, maar veel meer moet afkomstig zijn uit het bestuur van de onderneming van de particuliere sector.

Goed corporate governance omvat alle maatregelen die vrijwillig kunnen worden ondernomen door managers, bestuurders en aandeelhouders om beleggers te waarborgen dat zij beschermd zijn, en tegelijkertijd kennis nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de onderneming.

Dit programma is ontworpen om regionale directoraatopleidingsinstituten te ondersteunen, door de kennisbasis en vaardigheden van goed corporate governance te bevorderen.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 10 andere vakken van Yale School of Management »

Deze cursus is Campus based
Begindatum
Sept. 2019
Duration
Op locaties
Op datum
Begindatum
Sept. 2019
Aanmeldingslimiet
Begindatum
Sept. 2019
Aanmeldingslimiet