Overzicht

Dit programma is georganiseerd (sinds 2008) door de Unesco-voorzitter in interculturele en interreligieuze uitwisselingen (Faculteit der wijsbegeerte) in samenwerking met het Zwitserse instituut voor duurzaam beheer en de universiteiten van Fribourg en Genève.

Het biedt studenten een unieke kans om topwetenschappers en specialisten van internationale universiteiten, succesvolle managers en ondernemers te ontmoeten. Studenten die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van een carrière in business en management profiteren van de uitstekende knowhow van professionals die ervaring hebben met het beheer van complexe organisaties.

Afgestudeerden hebben een sterk concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt, omdat de MBA hen helpt bij het verwerven / verbeteren van managementvaardigheden en hen voorbereidt op succesvol innoveren in het bedrijfsleven.

Vanuit academisch HR-oogpunt heeft het programma een reële vooruitgang gekend door de bijdrage van verschillende internationale wetenschappers en praktijkmensen op het gebied van bedrijfskunde. Cursussen worden op nuttige wijze aangevuld met case-studies, omdat het programma een sterke gerichtheid heeft op zowel een academisch rigoureuze als praktisch relevante leerervaring voor de studenten. Een sprekend voorbeeld is Doing Business with Romania, een gids voor zakenmensen uitgewerkt door de MBA-studenten en zowel in Roemenië als in Zwitserland gelanceerd in 2010.

Collegegeld

Er is geen collegegeld voor de door de overheid gesubsidieerde plaatsen. Deze plaatsen zijn beschikbaar voor EU-, EER- en Zwitserse confederatie-onderdanen

Voor betalende studenten:

 • 2000 EUR / jaar voor Roemeense studenten en voor studenten uit de EU, de EER-lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat
 • 220 € / maand voor niet-EU-onderdanen

Carrièremogelijkheden

 • Management, Management Consulting
 • Bedrijfskunde, bedrijfsanalyse, strategische planning
 • Start-up ondernemerschap, bedrijfsontwikkeling

leerplan

 • Strategisch management: de omgeving
 • Zakelijke communicatie
 • Financiën en boekhouding voor managers
 • Theorie en praktijk van bedrijfskunde
 • Strategisch Management: Mogelijkheden
 • Onderzoeksmethoden voor managers
 • Management in internationale contexten: investeringen en financiering
 • Concurrerende strategieën en zakelijke prestaties
 • Elementen van de Europese cultuur
 • Kritisch denken en elementen van de wijsbegeerte van de economie
 • Organisatorisch gedrag
 • Innovatie en kennismanagement
 • Internationale economische omgeving: bedrijfsstatistieken
 • Ondernemerschap en internationalisering
 • Internaţional Management: logistiek en Lean Management
 • Theorie en praktijk van bedrijfskunde: Quality Management in Business
 • Internationale marketing
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethiek
 • Management van Human Resources in multinationale bedrijven
 • Stage: onderzoeksactiviteit - uitwerking van de masterproef

Toelating

Toelating vindt plaats in juli en september.

De oproep voor sollicitaties staat open voor Roemeense staatsburgers - BA (of gelijkwaardige) afgestudeerden -, evenals onderdanen van EU-, EER-lidstaten, Zwitserse Bondsstaatsburgers en niet-EU-burgers.

Kandidaten met eerdere studies in het buitenland zullen een certificaat ontvangen waarin hun studie in het buitenland / diploma's in het buitenland wordt erkend, afgegeven door de gespecialiseerde afdeling van het ministerie van Onderwijs.

Opleiding te volgen in:
Engels
Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
2 jaar
Voltijd
Prijs
- 2000 EUR / jaar voor Roemeense studenten en voor studenten uit de EU, de EER-lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat. 220 € / maand voor niet-EU-onderdanen.
Op locaties
Op datum
Einddatum
Juni 30, 2020
Aanmeldingslimiet
Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum
Juni 30, 2020