MBA in General Management

cursus details

 • Cursusnaam: MBA in algemeen management
 • Type cursus: MBA - Master of Business Administration (voltijd)
 • Cursus Sector: Bedrijf
 • Cursusduur: 18 maanden
 • Credits: 180 UK CATS / 90 EU EC
 • Ingangspunten per jaar: 6 x toegang per jaar mogelijk
 • Volgende begindatum (en): 21 mei 2018, 27 augustus 2018, 15 oktober 2018
 • Diploma of Kwalificatie: Master of Business Administration (MBA) Geaccrediteerd door FIBAA
 • Locatie: Hoofdcampus Apeldoorn alleen
 • Collegegeld: voltooid: € 14.300, - (volledig programma, € 7.150, - per jaar)

Scholarship Award

Wittenborg Afgestudeerden: € 3.000- Partnerinstellingen: € 2.000- Gold Award: € 1.500-

Invoering

De Wittenborg Master of Business Administration in General Management is een MBA-opleiding die in de eerste plaats gericht is op studenten met een niet-bedrijfsgerichte bacheloropleiding, die minstens 2 jaar ervaring hebben in bedrijven en organisaties in een rol die mensen of processen beheert, of beide. Kandidaten voor de Wittenborg MBA zullen goed Engels spreken en hebben gewerkt in een internationale omgeving.

"De Wittenborg MBA-opleiding is gericht op het verstrekken van afgestudeerden met de vaardigheden en competenties om managementposities te vervullen op het gebied van bedrijfskunde, zowel in de publieke als private sector. Deze functies kunnen management- of beleidsmakende posities in grote organisaties omvatten, evenals managementposities in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Een doel is dat studenten verschillende ontwikkelingen binnen een organisatie kritisch kunnen analyseren en evalueren, zodat ze beleid, visies en doelen en oplossingen binnen die organisatie kunnen vormen, creëren en initiëren. Ze zouden in staat moeten zijn om de strategische processen en visie van een bedrijf of organisatie te analyseren en met behulp van deze analyse instrumenten toe te passen en te implementeren om deze processen te innoveren, te optimaliseren en (opnieuw) te structureren met behulp van een integrale aanpak. Vanuit een internationaal perspectief moeten de studenten leren de omgeving waarin ze zich bevinden te analyseren en hun gedrag en rol aan te passen volgens de macro- en micro-omgevingen waarin ze zich bevinden "

Cursusinhoud

De MBA bestaat uit 3 fasen die in drie semesters concreet zijn gemaakt. Het kan voltijd (18 maanden) of deeltijd (24-36 maanden) worden gevolgd

In Semester 1 volgen de studenten 6 kern MBA-modules. Deze modules bevatten een aantal klassieke functionele bedrijfsadministratiegebieden, die, naast door vormen van klassieke overdracht van kennis, zullen worden begrepen door reflectief leren, dat wil zeggen leren waarin studenten nadenken over hun eerdere werkervaring of, in gevallen van deeltijdstudenten , op hun huidige werk- en arbeidsorganisatie in het licht van de materialen die in de verschillende modules worden aangeboden.

Reflecterend leren helpt bij het ontwikkelen van kritisch denken, zelfbewustzijn en analytische vaardigheden. Het gaat om een ​​persoon in een reflectief proces.

Semester 2 ziet een reeks modules waarmee studenten verder kunnen studeren op gebieden van globalisering en strategisch management, en ook kunnen kiezen voor gespecialiseerde keuzevakken om hun kennis te verdiepen.

In Semester 2, de belangrijkste modules Corporate Sustainability and Globalization, Society

Gedurende Semester 1 en 2 werken studenten aan een Personal Development Plan (PDP) -portfolio dat culmineert in drie onderling verbonden projectweken in Semester 2, waarin studenten in teams werken aan een consultancyproject voor een regionale organisatie. Er kunnen 1 of meerdere projecten zijn, afhankelijk van de aard van wat beschikbaar is, en tijdens de PDP en projectmodule worden studenten begeleid door hun tutor.

Semester 3 is volledig toegewezen aan het Final Project, waarin studenten een onderzoeksproject voltooien, bij voorkeur op initiatief van een bedrijf of een niet-zakelijke organisatie verbonden aan Wittenborg. Het laatste project zal (op zijn minst) theorie, onderzoek en praktische toepassing combineren.

Studierichting

9 kernmodules

 • Personeelszaken
 • Marketing Management
 • Management Accounting
 • Operations Management
 • Internationaal management
 • Informatiemanagement
 • Duurzaam ondernemen
 • Bedrijfsstatistieken
 • Globalisering, Samenleving

Binnen het MBA-programma zijn de modules van Semester 1 hoofdzakelijk gebaseerd op klassieke, 'functionele' managementonderwerpen. Wittenborg stimuleert echter tijdens dit semester een multifunctionele oriëntatie door middel van casussen en discussies over hoe het onderwerp van een module kan bijdragen aan de algehele prestaties van het bedrijf en waar samenwerking tussen de verschillende functionele gebieden hieraan kan bijdragen. In een onderwerp als Supply Chain Management (dat in het huidige MBA-programma deel uitmaakt van Operationeel Management ), is functionele integratie een kwestie die moet worden aangepakt voordat we denken aan het 'uitgebreide bedrijf' (integratie met andere schakels in de keten).

Om nog een ander voorbeeld te geven, kan de Balanced Scorecard (die deel uitmaakt van Management Accounting ) zeer bevorderlijk zijn voor het zien van de verbanden tussen de functionele gebieden en activiteiten van een bedrijf; en daardoor een interdisciplinaire kijk kunnen oproepen. Ook is een kritisch perspectief nodig, dat wil zeggen dat het belangrijk is om in de context van de verschillende functionele gebieden (gedekt door de modules zoals geprogrammeerd) de kwesties te bespreken die worden aangeduid met begrippen als 'silo's', compartimentalisatie, slecht organisatie-DNA, organisatorische bijziendheid en het 'not invented here'-syndroom. Dergelijke discussies bevorderen een visie die het departementale denken blootlegt en interdisciplinaire ideeën omvat.

De modules van Semester 2 openen naar hun aard verschillende interdisciplinaire perspectieven. De modules Corporate Sustainability, Strategic Management en Business Statistics zijn met name gericht op het verbinden van concepten en gegevens van verschillende aard die een interdisciplinair begrip van bedrijfskwesties mogelijk maken. Andere onderwerpen, zoals ' Globalisering, Samenleving en Cultuur', Ondernemerschap en Innovatie, geven een beeld van de bedrijfs- en ondernemersactiviteiten die de smalle grenzen van de traditionele disciplinaire en professionele scheidslijnen overschrijden.
De 3 projectweken in Semester 2 zijn speciaal ontworpen om interdisciplinair denken te bevorderen, aangezien de consultingopdrachten die door de betrokken organisaties aan studenten worden gegeven, een brede probleemoplossende, analytische aanpak vereisen, waardoor ervaring en kennis uit verschillende bedrijfsadministratiegebieden binnenkomt en een gecombineerde aanpak om plausibele oplossingen en strategieën aan te bieden. Vanuit het perspectief van een student is er al een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld in Semester 1, tijdens de tutoring-sessies, en het optimale doel zou zijn om de drie projectweken met elkaar te verbinden door interdisciplinaire thema's te creëren die door een hoofdproject lopen of kleinere projecten met elkaar verbinden .

De industrie

"Een professionele professional uit de internationale bedrijfswereld zal zich ontwikkelen tot een carrièrepersoon die in staat is om producten, diensten en beleid te organiseren, uit te voeren en uit te voeren, te presteren onder stress, controleprocessen te analyseren, organisatie-eigenschappen te analyseren, menselijke hulpbronnen te gebruiken en hun management te plannen, te motiveren personeel en personeel, beheer van financiële informatie, gebruik informatie effectief, plan en organiseer campagnes, begrijp interne en externe markten, interactie met de omgeving, netwerk, beheer van ketens, communiceer effectief, toon leiderschapskwaliteiten, beheer vergaderingen, presenteer ideeën, verkoop ideeën en producten , spreek en schrijf op zijn minst de Engelse taal, neem deel aan de besluitvorming van bedrijven en organisaties en begrijp lokale en internationale culturen en de effecten hiervan op de organisatie en het individu. "
"Bedrijfsbeheerders kunnen werken in financiële of technische omgevingen, maar ook in management- en leiderschapsinstellingen en een combinatie hiervan. Ze moeten de behoefte aan leiderschap begrijpen en mensen motiveren. Ze moeten de impact van verandering en de behoefte aan innovatie begrijpen. De bedrijfsbeheerder begrijpt de behoefte aan goede communicatievaardigheden en heeft een goed inzicht in de maatschappij, economie en duurzaamheid. Inzicht in de behoefte aan stabiel en solide management binnen een bedrijf, groot of klein, is belangrijk. Een zakelijke persoon in het moderne Europa moet kunnen communiceren met mensen over het hele continent en over de hele wereld, en vereist de vaardigheid om de effecten van nationale en internationale overheden op de zakelijke ondernemingen waar zij bij betrokken zijn te begrijpen. "
"Een MBA-gekwalificeerde bedrijfsbeheerder is specifiek in staat om een ​​aantal complexe en geïntegreerde bedrijfsactiviteiten te beheren binnen een internationale of lokale omgeving, zowel op tactisch als op strategisch niveau, met behulp van vaardigheden en competenties waarvoor interdisciplinair denkvermogen vereist is. Ze zullen het vermogen tonen om solide onderzoek en kritische analysevaardigheden te combineren om de bedrijfsstrategie van een organisatie te ontwikkelen binnen haar zakelijke en culturele domein. "

Carriere vooruitzichten

MBA Verbeter je carrière!
MBA-afgestudeerden zijn vaak snel opgevolgd in hogere managementfuncties en dit MBA-programma is ontworpen voor diegenen die senior managementfuncties willen uitoefenen of als voorbereiding op verdere studie in het bedrijfsleven, zoals een DBA of een Ph.D.
De MBA zal de loopbanen van
 • Nederlandse of andere EU-afgestudeerden die in een organisatie werken, mensen of processen beheren en hun carrièremogelijkheden binnen hun huidige functie willen verbeteren. Deze studenten worden ondersteund door hun werkgever en kunnen het programma in deeltijd studeren;
 • Nederlandse of andere EU-afgestudeerden die in een organisatie hebben gewerkt, mensen of processen hebben geleid en op zoek zijn naar een voltijds MBA-programma dat hun kansen op inzetbaarheid in een internationale markt vergroot;
 • Internationale afgestudeerden in Nederland, die een bachelordiploma hebben behaald en hebben gewerkt in een organisatie met verantwoordelijkheid voor het managen van mensen of processen, die hun carrièremogelijkheden willen verbeteren, hetzij bij hun huidige werkgever, hetzij bij het zoeken naar een nieuwe kans;
 • Internationale studenten wereldwijd, van zakelijke of niet-zakelijke gebieden, met een bewezen aantal jaren management van mensen of processen binnen een organisatie. Deze studenten zijn op zoek naar een Engelstalig, internationaal georiënteerd MBA-programma waarmee ze hun carrièreperspectief op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren, hetzij thuis of in Nederland, bij hun huidige werkgever of bij een nieuwe organisatie, en mogelijk doorgaan met hun studies op een hoger niveau.

Waarom MBA studeren aan Wittenborg?

 • Een uitgebreid
 • Gegarandeerde internationale en multiculturele studieomgeving
 • Directe blootstelling aan een lokale en brede zakelijke omgeving, via projecten en toegepaste aard van het afstudeerproject
 • Volledig Engelstalig instituut
 • Persoonlijke begeleiding, begeleiden en ondersteunen van studenten van start tot finish
 • Keuzevakken uit servicemanagement, consultancy of ondernemerschap

Toelatingseisen

De toelatingseisen (criteria) voor de MBA zijn als volgt:

 • een bachelordiploma of gelijkwaardige erkende kwalificatie;
  • Aanvragers worden verzocht een academische referentie te verstrekken van hun vooropleidingseffect;
  • Het is niet nodig om een ​​bachelordiploma te hebben gehaald uit het domein van de bedrijfskunde, maar in hun graad moeten studenten een academisch werkstuk (afstudeerproject of proefschrift) hebben voltooid dat een mate van academische schrijf- en onderzoekservaring vertoont.
 • een minimum van 3 jaar professionele ervaring;
 • 5 jaar professionele ervaring gewenst;
 • Aanvragers worden verzocht een referentie te verstrekken van een bedrijf of organisatie waar zij hebben gewerkt;

Engelse Taalvereisten

IELTS 6.5 of TOEFL-equivalent. Klik hier voor een overzicht van de equivalente scores. De TOEFL-code van Wittenborg is 4889.

Met zijn vereiste van werkervaring weerspiegelen de toelatingseisen de nationale vereisten in Nederland voor toegang tot een professionele master zoals de i-MBA. Het vereiste niveau van de Engelse taalvaardigheid is ½ punt hoger dan de nationale minimumvereisten in Nederland.

Selectie procedure

Er is geen specifieke selectieprocedure voor studenten die willen toetreden tot de MBA, maar niet-EU (visum) studenten worden "gescreend" volgens hun achtergrond, zodat het instituut hun immigratiestatus kan garanderen.

De screening bestaat uit een interview, verzameling en correlatie van alle door de IND vereiste documenten, inclusief bewijs van voldoende fondsen, rekening houdend met eventuele beurzen van Wittenborg (bijvoorbeeld Orange Tulip Scholarship) of door derden (NUFFIC, EU, enz.).

De aanvragers moeten een motivatiebrief sturen waarin zij de redenen beschrijven waarom zij het programma van Wittenborg kiezen, evenals de reden waarom zij in Nederland willen studeren (internationale studenten). De motivatie van studenten is belangrijk omdat de programma's veeleisend zijn en met name voor internationale studenten is er een criterium dat ze minimaal 50% van al hun credits in een jaar voltooien.

aanmeldingsdeadlines

Internationale studenten die niet in de Europese Unie (EU) wonen, moeten 6-8 weken voor de ingangsdatum naar keuze solliciteren.

Studenten die in de EU wonen, moeten 2-4 weken vóór de ingangsdatum naar keuze solliciteren.

In het geval dat u niet van toepassing bent voor de deadline, zal uw aanvraag automatisch worden gewijzigd in een aanvraag tot inschrijving voor het volgende blok, tenzij u anders wenst.

Opleiding te volgen in:
Engels
Wittenborg University of Applied Sciences

Zie 5 andere vakken van Wittenborg University of Applied Sciences »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
1 - 2 jaar
Deeltijd
Voltijd
Prijs
14,300 EUR
Deadline
Vraag informatie aan
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Op locaties
Op datum
Aanmeldingslimiet
Aanmeldingslimiet
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Location
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Einddatum
Aanmeldingslimiet
Einddatum
Aanmeldingslimiet
Einddatum