Het MBA-programma is bedoeld om een ​​basiskennis van het management te bieden en om de kennis in een geselecteerd gebied te verdiepen met het oog op het voorbereiden van afgestudeerden op algemene managementfuncties. Het programma is ontworpen om theorie en praktijk gerelateerd aan de Afrikaanse omgeving te integreren in de context van globalisering.

Toelatingseisen

 1. Een goede eerste graad van de Afrikaanse Universiteit of van een universiteit die is erkend door de Senaat van Afrika Universiteit; OF een beroepskwalificatie verkregen door een formele studie en onderzoek erkend door de Senaat van Afrika Universiteit;
 2. Competentie in basis wiskunde niet onder het GCE 'O'-niveau
 3. In uitzonderlijke gevallen, kunnen studenten die naast de hierboven genoemde andere tertiaire opleidingskwalificaties bezitten en met een goede staat van dienst op het gebied van management of ondernemerschap, worden overwogen voor toelating tot het programma.

Programmastructuur


Year One Semester One/>

 1. MEC501 Economics (3 credits)
 2. MAC501 Financiële en management accounting (3 credits)
 3. MBA501 Onderzoeksmethoden
 4. MBA502 informatietechnologie (2 credits)
 5. MMS 502 Management
 6. MKT501 Marketing Management (3 credits)

Totaal aantal kredieturen: 15

Year One Semester Two

 1. MMS501 Management Informatie Systeem (3 credits)
 2. MBA503 Kwantitatieve methoden (3 credits)
 3. MFN501 Financieel beheer (3 credits)
 4. MMS511 Strategisch Management (3 credits)
 5. MPA501 Public Policy Analysis (3 credits)

Totaal aantal kredieturen: 15

Year Two Semester One

 1. MMS505 HRM en industriële relaties (3 credits)
 2. MBA510 projectverslag (3 credits)
 3. Specialisatie (totaal van 9 credit-uren)

Totaal aantal kredieturen: 15

Jaar twee semester twee

 1. MBA511 Dissertation Proposal and Defense (3 credits)
 2. MBA512 Dissertatierapport schrijven (6 studiepunten)

Totaal aantal kredieturen: 9

Financiele assistentie


Afrika University, in zijn poging om hoger onderwijs toegankelijk te maken voor jongeren in Afrika, en zich bewust te zijn van de lage inkomensstatus van de gemiddelde Afrikaanse familie, biedt financiering aan verdienstelijke studenten om te helpen bij de betaling van hun universitaire kosten. Het Financial Aid Committee van de universiteit is verantwoordelijk voor het toekennen van deze hulp. De hulp wordt toegekend op basis van verdienste, behoefte en karakter en valt in twee categorieën: financiële hulp en studiebeurzen./>

Financiële hulp

Dit is normaal gesproken bedoeld voor hulp bij het betalen van collegegeld en is vanaf het tweede jaar beschikbaar voor studenten. De behoefte van de student wordt beoordeeld op basis van hun aanvraag, ondersteunende documenten en informatie van eventuele referenten. De academische prestaties van de student zoals aangegeven door zijn / haar CGPA worden ook gebruikt om het ondersteuningsniveau te bepalen. De studenten die zeer goed presteren, krijgen meer dan hun tegenhangers als een manier om hun inspanningen te belonen en hen te motiveren om te blijven streven naar hogere academische excellentie. Studenten die op de lijst van de decaan terechtkomen, worden ook bijgestaan ​​met het betalen van collegegeld en degenen wier prestaties onder de vereiste CGPA voor afstuderen vallen, zullen geen assistentie ontvangen.

Beurzen

Studenten moeten beurzen aanvragen via het Financial Aid Office. Verschillende organisaties, kerken en individuen zetten beurzen in die worden toegekend aan verdienstelijke aanvragers, die ook moeten voldoen aan de speciale criteria die door de weldoener kunnen worden gesteld (het kan bijvoorbeeld vereist zijn dat de ontvanger van een bepaald geslacht is of in een opgegeven geslacht staat). Faculteit of van een bepaald land.) Toegekende beurzen kunnen de volledige kosten voor de ontvanger dekken of kunnen gedeeltelijk zijn, waarbij alleen specifieke kosten worden gedekt. Wanneer een student onderscheidingen ontvangt van meer dan één bron en het totale bedrag van de toekenningen de totale verschuldigde vergoedingen overschrijdt, wordt geen restitutie verleend aan de begunstigde. Een dergelijk overschot wordt teruggevorderd van financiële hulp en toegekend aan een andere behoeftige student.

Werk studie

Van alle studenten die financiële steun ontvangen wordt verwacht dat ze een bepaald aantal uren per week in een van de units van de universiteit werken als blijk van waardering voor de prijs. Momenteel wordt van degenen die buitenshuis werken verwacht dat ze twee uur per week werken en degenen die binnenshuis werken, werken vier uur per week.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 1 andere vakken van Africa University - Zimbabwe »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
sep 2019
feb 2020
Duration
2 jaar
Voltijd
Prijs
135 USD
Collegegeld per credit-uur: US $ 135. Andere kosten en vergoedingen zijn van toepassing.
Op locaties
Op datum
Begindatum
sep 2019, feb 2020
Aanmeldingslimiet

sep 2019, feb 2020

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum