Over Goa Institute of Management

De tweejarige full-time PGDM is het vlaggenschipprogramma van het instituut. De PGDM krijgt NBA-accreditatie en gelijkwaardigheid met Master of Business Administration (MBA) Degree van een Indiase universiteit.

leerplan

Het curriculum, bestaande uit zes termen, vormt een verstandige mix van kern- en keuzevakken. In het eerste jaar nemen studenten deel aan het unieke Give Goa-project dat hen helpt om maatschappelijk bewuster en verantwoordelijker te worden voor het bredere welzijn van de samenleving. Aan het einde van het eerste jaar volgen studenten het zomerstageproject (SIP) verspreid over 8 tot 10 weken. Het SIP is bedoeld om de kloof te dichten tussen institutionele kennisoverdracht en hedendaagse organisatiepraktijken.

GIM's uitwisselingsprogramma voor studenten biedt geselecteerde studenten de zeldzame kans om een ​​academische stage te lopen bij internationale partnerinstellingen. Via het studentenuitwisselingsprogramma kunnen geselecteerde studenten ook voor één termijn in het buitenland studeren. Het Joint International Stage Seminar (JIIS), een intensief tweeweekse programma, wordt elk jaar in september gehouden. JIIS stelt geselecteerde studenten van de Universiteit Antwerpen en eerstejaars studenten van GIM in staat om samen te werken aan live projecten in organisaties in Goa.

Pedagogie

Het belangrijkste doel van docenten is om studenten te helpen bij het ontwikkelen van kwaliteiten en het internaliseren van waarden die zorgen voor effectief leiderschap in de organisatie. Dit omvat veel meer dan alleen de kennis van specifieke theorieën en modellen. Om specifieke vaardigheden te ontwikkelen, worden verschillende leermethoden - van probleemanalyses, case-study's in groepen en gesimuleerde spellen tot seminars van kleine groepen en 'laboratorium'-oefeningen - op de juiste manier gebruikt. Om het leerproces te vergemakkelijken, krijgen studenten ook gemakkelijke toegang tot de elektronische databases, leermateriaal en internetbronnen van het instituut.

Het evaluatiesysteem

Het evaluatiesysteem van het Instituut is erop gericht om alle studenten te motiveren om te excelleren. Afgezien van de examens op de eindevaluatie worden de prestaties van een student voortdurend beoordeeld op basis van een reeks activiteiten, waaronder deelname aan de klas, scripties, tussentijdse testen en verrassende quizzen. Het evaluatiesysteem is rigoureus en een student moet voldoen aan de minimale kwalificatienormen om door te gaan met het programma en de PGDM te behalen.

Internationale accreditatie

GIM streeft naar een voortdurende herziening van het programma-curriculum en afstemming van het curriculum, pedagogie en evaluatiesysteem met internationale normen. Met dit doel plant het Instituut de internationale accreditatie van het programma.

Facultair adviseur

Elke student die wordt toegelaten tot het instituut, krijgt een facultair adviseur toegewezen. De facultair adviseur die meewerkt aan het inductieproces volgt de voortgang van de student gedurende de periode van zijn studie aan het instituut.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 2 andere vakken van Goa Institute of Management »

Laatst bijgewerkt op June 20, 2018
Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
2 jaar
Voltijd
Op locaties
Op datum