Professioneel MBA Europees ondernemingsrecht

Algemeen

Beschrijving van opleiding

MBA Europees ondernemingsrecht

Bruggen bouwen tussen de rechtsgebieden en het bedrijfsleven

Met de professionele MBA in Europees ondernemingsrecht biedt de WU Executive Academy een deeltijdprogramma voor huidige en potentiële leidinggevenden zonder licentiaat in de rechten die in een breed scala van industrieën en / of de dienstensector werken. Het programma biedt deelnemers de juridische expertise die vereist is voor het succes van leidinggevenden in de private, publieke en non-profitsector in de Europese Unie.

Tim Gouw / Unsplash

Uitdagingen in juridische systemen begrijpen

In het programma verwerft u alle vaardigheden die u nodig hebt om effectiever te beheren, communiceren en leiden in de gecombineerde specialismen op zakelijk, juridisch en regelgevingsgebied. Het programma omvat alle rechtsgebieden die relevant zijn voor het zakendoen in Europa. We richten ons niet op een bepaald nationaal rechtssysteem. Het programma is eerder bedoeld om een beter begrip van juridische problemen in alle rechtsstelsels te ontwikkelen. Met deze werkelijk transnationale aanpak benadrukken we fundamentele algemene principes, geïllustreerd door voorbeelden uit de rechtsstelsels van verschillende EU-lidstaten. Speciale nadruk wordt gelegd op het recht van de Europese Unie. Het curriculum wordt aangevuld met cursussen in management. Bovendien bieden speciale cursussen een verbetering van zachte vaardigheden zoals onderhandelen, presentatietechnieken en opstellen van contracten. Kandidaten voor het programma zijn onder meer leidinggevenden, beoefenaars en high potentials die met juridische kwesties omgaan in hun dagelijkse werk.

Je profiteert op veel manieren

 • Maak kennis met Europees ondernemingsrecht door middel van een uitgebreid curriculum
 • Ideale studieomstandigheden met een beperkt aantal deelnemers
 • Profiteer van onze faculteit van gerenommeerde professoren en ervaren beoefenaars
 • Bouw je uitgebreide persoonlijke netwerk op door lid te worden van de WU Executive Academy gemeenschap

leerplan

Neem een MBA van wereldklasse terwijl je je carrière nastreeft.

De Business Core-modules omvatten essentiële expertise op het gebied van economische en bedrijfskunde, naast up-to-date management- en leiderschapstools en -technieken. Met de specialisatiemodules kunnen deelnemers diepgaande kennis, expertise en competenties opdoen in een gekozen functie of branche.

De specialisatiemodules bieden deelnemers de juridische expertise die vereist is voor managementsucces in de private, publieke en non-profitsector in de Europese Unie.

Hieronder vindt u een overzicht van alle modules die tijdens de MBA zijn gegeven.

modules

Privaatrecht I: Inleiding en contractenrecht

 • In het eerste deel leert u basisconcepten en terminologie om een beter begrip te krijgen van de wet en juridisch denken, inclusief methoden van juridisch onderzoek, basisprincipes van contractenrecht en eigendomsrecht.

Privaatrecht II: geschillenbeslechting en speciale onderwerpen

 • Geschillenbeslechting is een cruciaal onderdeel van het hedendaagse bedrijfsleven. Krijg diepgaande kennis over hoe gerechtelijke procedures in verschillende landen werken. U zult leren omgaan met diverse uitdagingen die u waarschijnlijk zult tegenkomen in rechtszaken, zowel in binnenlandse als in grensoverschrijdende zaken. Omdat Wenen een traditionele, veelgevraagde plaats voor arbitrage is, behandelt de cursus ook arbitrage en alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures.
 • Arbeidsrecht: de relatie tussen werkgever en werknemer wordt beheerst door een veelheid aan wet- en regelgeving. Een inzicht ontwikkelen in de hier geldende bepalingen die variëren van het recht van de Europese Unie tot collectieve overeenkomsten en overeenkomsten op bedrijfsniveau.
 • Internationaal privaat- en verkooprecht: tijdens deze cursus ontwikkelt u kennis van experts over de juridische aspecten van grensoverschrijdende transacties.

Handelsrecht en vennootschapsrecht

 • Maak kennis met de volledige reikwijdte van het handelsrecht. Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer internationaal kooprecht, internationaal ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht. Meer informatie over juridische kwesties in verband met nieuwe media en e-commerce.
 • Ondernemingsrecht: ontwikkel inzicht in de basiskwesties van het vennootschapsrecht en hoe deze toe te passen. Gevallen die zijn besproken, zijn onder meer de oprichting en structuur van vennootschappen, taken van het management, regels voor de bescherming van het kapitaal van de onderneming, bepalingen voor de bescherming van aandeelhouders, regels voor herstructurering en voor groepen bedrijven. Verder werk je aan onderwerpen zoals stichtingen, trusts en vergelijkbare modellen.
 • Bankrecht: in deze cursus behandelen we zowel regulatorische als privaatrechtelijke aspecten van het bankrecht. De besproken onderwerpen variëren van licentievereisten tot bankgaranties en de soorten beschikbare beveiligingsrechten.
 • Insolventierecht en bedrijfsherstructurering zijn een onmisbaar onderdeel van het ondernemingsrecht. Het onderwerp zal zowel vanuit het perspectief van de Europese Unie als vanuit het oogpunt van de nationale wetgeving worden besproken. Aanbevolen onderwerpen variëren van de vervreemding van activa, de betaling van schuldeisers en de verschillende wijzen van kwijting.

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn compliance-wetgeving, verzekeringsrecht, vennootschapsrecht, concepten van intellectueel eigendom en mededingingsrecht.

Publiek recht en recht van de Europese Unie

 • Of het nu gaat om een eenvoudige bouwvergunning of een complexe milieueffectbeoordeling, tegenwoordig bepaalt het publiekrecht veel aspecten van de bedrijfspraktijk. Meer informatie over het volledige scala van publiekrecht, van licentievereisten tot mededingingsrecht.
 • Maak kennis met de belangrijkste regels van het recht van de Europese Unie en krijg een diep inzicht in de werking van de instellingen van de Europese Unie.
 • Omdat steeds meer nadruk wordt gelegd op de naleving van de wet, zowel op nationaal als op internationaal niveau, is een grondig begrip van het strafrecht van essentieel belang om vandaag zaken te doen. De nadruk ligt op administratieve misdaden zoals corruptie, fraude, enz. U maakt kennis met de basisprincipes van het procesrecht, inclusief internationale samenwerking op het gebied van het strafrecht.
 • Fiscaal recht: ontwikkel een diepgaand begrip van belastingrecht, zowel op nationaal als op EU-niveau. U zult niet alleen de gewone inkomstenbelasting en btw bespreken, maar ook complexere vragen over belastingstructurering en de fiscale gevolgen van bedrijfsreorganisatie.

Geselecteerde onderwerpen in het Europese ondernemingsrecht

We leggen speciale nadruk op de ontwikkeling van soft skills, die belangrijk zijn om succesvol te zijn in het bedrijfsleven.

 • Contract opstellen: In deze cursus verwerft u expertise in de complexe taak van het opstellen van commerciële contracten in een internationale context.
 • Juridisch Engels: Verkrijg de kennis en vaardigheden die nodig zijn om competent te communiceren op het gebied van het ondernemingsrecht. We zullen achtergrondinformatie over het Anglo-Amerikaanse rechtssysteem combineren met taaltrainingen en praktische oefeningen.

Master Thesis

Een wetenschappelijk artikel schrijven

 • Aan het einde van het programma schrijven studenten een masterproef om hun vermogen om zelf wetenschappelijke artikelen te schrijven te illustreren. Studenten hebben de ondersteuning van een academisch adviseur voor de masterproef.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The WU Executive Academy, the business school of the Vienna University of Economics and Business (WU) brings more than 100 years of experience and an excellent reputation to the field of executive edu ... Lees meer

The WU Executive Academy, the business school of the Vienna University of Economics and Business (WU) brings more than 100 years of experience and an excellent reputation to the field of executive education. Thus it belongs to the leading business universities worldwide. The executive education portfolio of the WU Executive Academy includes MBA and Master of Laws programs, university certificate programs, custom programs and open programs. In recent years, the WU Executive Academy has become one of the leading providers in Central and Eastern Europe. Lees Minder

Accreditaties