Keystone logo
American David Livingstone University of Florida

American David Livingstone University of Florida

American David Livingstone University of Florida

Invoering

American David Livingstone University of Florida werd in december 2008 opgericht als een multinationale en transcontinentale instelling voor hoger onderwijs. Het doel is om online afstandsonderwijs van hoge kwaliteit te bieden op basis van bijbelse grondslagen.

De universiteit heeft unieke kansen voor verdere ontwikkeling, aangezien haar methoden zijn gebaseerd op het idee van een cultureel gevoelige aanpassing en integratie van studenten uit verschillende landen in de wereldwijde interculturele samenleving. Competent christelijk hoger onderwijs is nodig.

David Livingstone verenigde in zijn leven grote geleerdheid, voor zijn tijd een ongebruikelijke transcontinentale visie en een buitengewone ijver voor wereldmissies. Als geografische wetenschapper verkende hij het continent Afrika, en stortte tegelijkertijd zijn leven in een missie. Om het evangelie aan tot dan toe onbereikte volkeren te prediken, doorkruiste hij de jungle en de woestijn en reisde hij meer dan vijftigduizend kilometer.

Twee bijbelse geboden beheersten zijn hele leven: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Heb je naaste lief als jezelf.

Locaties

  • Miami

    Northwest 53rd Street,7950, 33166, Miami

    Vragen