We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Uni.
Flanders Business School

Flanders Business School

Flanders Business School

Invoering

Business education at the crossroads of entrepreneurship and management

Flanders Business School, opgericht in 1977, is tot op heden een onafhankelijke onderwijsinstelling. Dit laat ons toe, in alle vrijheid, eigen en eigenzinnige opleidings concepten uit te werken op maat van onze studenten. We zijn er trots op, dat we dicht bij onze bedrijfspartners staan en soepel kunnen inspelen op hun noden, ook wanneer die veranderen.

In 2013 ging Flanders Business School een nauw partner - schap aan met KU Leuven. Zo is de FBS-campus in Antwerpen ondertussen volledig geïntegreerd in de naast gelegen KU Leuven-campus in de Korte Nieuwstraat. De nauwe samenwerking met de universiteit biedt onze studenten de kans om mee te genieten van de nabijheid van een toonaangevende kennisinstelling met een wereld - wijd netwerk en een rijke expertise in zowat alle vak gebieden. Ze kunnen gebruik maken van de bibliotheek op de campus, de onderzoeksdatabanken, de PC-klassen en de andere state-of-the-art IT-middelen van de universiteit. We dragen dit partnerschap dan ook graag uit in ons logo en onze huisstijl.

Daarnaast is FBS ook sterk internationaal georiënteerd; zo werken we samen met de Kellogg School of Management (Chicago) en het Indian Institute of Management te Calcutta (IIMC).

Flanders Business School wil, vanuit onze focus op ondernemerschap, een plaats zijn van open discussie over strategie, management en innovatie als sleutels tot maatschappelijke vooruitgang.

Als business school bieden we onze studenten een vorming aan die gebaseerd is op een combinatie van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en erkende best-practices, stimuleren we het persoonlijke initiatief en de kritische reflectie in een cultuur van overleg, samenwerking, solidariteit en vrijheid. Daarom is FBS sterk inter- en multidisciplinair gericht en werken we ook actief samen met partners in binnen- en buitenland.

FBS staat voor een actieve deelname aan het maatschappelijke en economisch debat en aan de uitbouw van de kennismaatschappij.

Missie

Ondernemers laten leiden en leiders laten ondernemen.

Visie

Ondernemingen en ondernemers zijn een essentieel onderdeel van ons economisch weefsel. Flanders Business School wenst hen actief te ondersteunen.

Bij FBS zien we het trouwens als een uitdaging om meerwaarde te creëren, zowel voor onze partners als voor onze studenten.

Wij geloven dat een gedegen business- (of management-)opleiding met aandacht voor de praktische dimensie van het ondernemerschap een verschil kan maken - vandaar: Business education on the crossroads of entrepreneurship and management. Het is ook de reden waarom wij in onze programma's kennis en vaardigheden uit gebruikelijke businessopleidingen combineren met de cases die door onze studenten - bijna allemaal zélf ondernemers - aangebracht worden.

Bij ons kom je buiten met een diploma, een ondernemende attitude en een plan!

Waarden

  • Excellentie in alles wat we doen
  • Betrokkenheid bij deelnemers en hun case
  • Internationaal op gebied van samenwerkingen

Locaties

  • Antwerp

    Flanders Business School Sint-Katelijnevest 26-28 , 2000 , Antwerp

    Vragen