Keystone logo
© Gdansk Foundation for Management Development
Gdansk Foundation for Management Development

Gdansk Foundation for Management Development

Gdansk Foundation for Management Development

Invoering

Wie we zijn

Gdansk Foundation for Management Development (GFKM) is een opleidings- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het aanbieden van opleidings-, ondersteunings- en ontwikkelingsprojecten voor leidinggevend personeel en werknemers van grote en middelgrote binnen- en buitenlandse bedrijven.

Wij zijn een van de grootste en meest ervaren opleidingsinstituten in Polen. We bieden een volledig scala aan programma's, waaronder Executive MBA, in-company training, open training, postdoctorale studies, coachingprogramma's en adviesprojecten, die onze klanten een uitzonderlijke synergie van originaliteit en praktische waarde verzekeren.

Hoe we werken?

Bij GFKM maken we gebruik van state-of-the-art en praktische oplossingen. We gebruiken bepaalde methoden echter niet alleen om ze te gebruiken. Wat telt is het behalen van optimale resultaten voor de gestelde doelstelling. De tools die we gebruiken tijdens de Executive MBA-cursus, tijdens de ontwikkelings- en adviesprogramma's of trainingssessies, zijn zorgvuldig geselecteerd om deelnemers in staat te stellen het meeste uit de lessen te halen.

De volgende zijn enkele van de tools die we gebruiken:

Op activiteiten gebaseerd leren

Trainingssessies bij GFKM worden uitgevoerd met behulp van intensieve interactieve technieken, waaronder een groot aantal casestudies, oefeningen, praktijkvoorbeelden, video's en computersimulaties. Trainers passen regelmatig Activity Based Learning (leren op basis van het uitvoeren van activiteiten) toe in hun lessen.

Het doel van ABL verandert de rol van de tutor. Het is voor hen belangrijker om het leren te vergemakkelijken dan een gerespecteerde autoriteit te zijn die over concrete kennis beschikt. Als iemand ergens in geïnteresseerd is, of het nu gaat om een probleem, sport of een andere activiteit, dan wordt zo iemand geholpen om er meer over te weten te komen. Trainingsonderwerpen kunnen in een aantrekkelijke vorm worden gepresenteerd, waarbij games en experimenten de weg openen naar verdere kennis.

Activity Based Learning is bedoeld voor volwassenen die het vaakst om praktische redenen studeren om een bepaalde taak uit te voeren. De methode bestaat erin de opleiding ondergeschikt te maken aan één geselecteerde activiteit. Deelnemers verwerven de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de specifieke taak (miniproject) te voltooien en werken eraan tijdens hun training. De ABL-methode wordt algemeen beschouwd als de meest geschikte methode voor trainingen in het bedrijfsleven en voor het aanleren van praktische vaardigheden.

SDI - Inventarisatie van sterkteontwikkeling

SDI is een tool die het mogelijk maakt om in twee situaties informatie te verkrijgen over motiverende factoren:

  • als alles goed gaat en
  • wanneer er sprake is van conflict, betwisting en een stressvolle situatie.

Het is essentiële informatie omdat het ons in staat stelt te begrijpen waarom bepaalde mensen invloed op ons hebben en hoe wij hen kunnen beïnvloeden! Daarnaast kunnen we leren hoe we de echte mechanismen kunnen herkennen die ten grondslag liggen aan intermenselijke relaties, en hoe we onze taal kunnen aanpassen om de boodschap flexibeler en efficiënter over te brengen.

De consultants van GFMD zijn opgeleid door een Brits bedrijf om effectieve trainingen te geven met behulp van de SDI-methode. Tijdens workshops vullen studenten vragenlijsten in, die inzicht geven in hun gedrag volgens de SDI-methode.

Insights Discovery®

Insights Discovery is een tool die de ontwikkeling van uw organisatie en haar medewerkers ondersteunt. Het is een vragenlijst die onderzoek doet naar de werkstijlen in uw werkomgeving. Het kan worden gebruikt tijdens:

  • werving
  • verbetering van de communicatie tussen medewerkers
  • onderhandelingen met klanten – het werkt ook goed voor commerciële strategieën
  • motivatie van medewerkers door hun leidinggevende tijdens teambuilding

Locaties

  • Pomorska

    Aleja Grunwaldzka,472, 80-309, Pomorska

Vragen