We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Uni.
Solvay Brussels School of Economics & Management - Executive Education

Solvay Brussels School of Economics & Management - Executive Education

Solvay Brussels School of Economics & Management - Executive Education

Invoering

Wie we zijn

De Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM) werd in 1903 opgericht door Ernest Solvay, een bekende humanist en captain of industry. Vandaag is de School er trots op deel uit te maken van de Université Libre de Bruxelles (ULB), die nu onder haar faculteiten een hoogwaardige faculteit heeft die zich toelegt op Economie en Management.

Zoals altijd eerbiedigt SBS-EM de hoofddoelen van de oprichters, namelijk: leiders opleiden die het 'Homo Universalis'-ideaal nastreven, door middel van haar programma's de noodzaak van een multidisciplinair perspectief benadrukken en zich richten op kwantitatieve en wetenschappelijke benaderingen .

De School deelt ook gemeenschappelijke waarden met de ULB, met name het principe van vrij onderzoek, een benadering gebaseerd op kritisch denken en een focus op onderzoek.

De Solvay Brussels School of Economics and Management staat bekend om zijn strikte en veeleisende onderwijssysteem, gericht op excellentie op elk niveau. Deze visie en mentaliteit, als haar zeer internationale alumninetwerk, stellen de School in staat om de leiders van de samenleving van morgen op te leiden.

Missie

Onze missie is om een beslissende en positieve impact te hebben op de manier waarop economische en zakelijke uitdagingen worden aangepakt. Met een sterke nadruk op kwantitatieve methoden, produceren we baanbrekend onderzoek en leiden we vrouwen en mannen op tot echte leiders en ondernemers in hun vakgebied.

Visie

Een Europese topschool voor economie en management zijn, geïntegreerd in een op onderzoek gebaseerde universiteit, die een unieke mix van wetenschappelijke strengheid, contextuele betrokkenheid en probleemoplossende vaardigheden combineert met een ambitieus wereldwijd bereik.

Waarden

De SBS-EM koestert bepaalde kernwaarden, die de basis vormen voor haar onderwijs- en onderzoeksmissies. Ze inspireren ook de filosofie op het gebied van intern bestuur, strategische planning en pedagogische methoden.

 • Gratis onderzoek: we dagen onze studenten en stakeholders uit om zich open te stellen voor een breed scala aan perspectieven en een kritische houding aan te nemen.
 • Uitmuntendheid: we streven allemaal naar de hoogste prestatienormen.
 • Ondernemersgeest: we verwachten van al onze belanghebbenden dat ze initiatief, innovaties en leiderschap tonen.
 • Multidisciplinariteit: We bouwen voort op een volledige mix van universitaire disciplines en onze expertise in economie en management.
 • Gelijke kansen: we bieden toegang aan studenten met alle sociaaleconomische achtergronden.
 • Democratisch bestuur: beoefenaars, academici, onderzoekers, studenten en medewerkers hebben allemaal een stem in ons bestuur.
 • Maatschappelijke relevantie: We koesteren een lange traditie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethiek en diversiteit in openbare instellingen en het bedrijfsleven.

Waarom Solvay Brussels School of Economics and Management de juiste keuze is

We kennen de allereerste vraag die je jezelf stelde: "waarom zou ik studeren aan de Solvay Brussels School of Economics and Management?" Natuurlijk hebben we antwoorden voor je, dus hier zijn alle redenen waarom het voor de hand ligt dat je bij SBS-EM zou moeten studeren!

De school biedt geavanceerde vaardigheden in kwantitatieve en analytische technieken, met uitstekende afgestudeerden die bekend staan om hun uitstekende plaatsingsrecords.

De Solvay Brussels School heeft een grote wereldwijde reputatie. Dit betekent dat je na je afstuderen een wereldwijd erkend diploma van hoge kwaliteit in handen hebt! De reputatie van de School voor excellentie en nauwgezetheid gaat meer dan honderd jaar terug.

Als Solvay-student maak je deel uit van een enorme studentengemeenschap en na je afstuderen kun je lid worden van een groot alumninetwerk van meer dan 30.000 leden, waaronder CEO's en spraakmakende ondernemers. Deze gemeenschappen zullen er altijd voor je zijn in alle stadia van je leven!

Afstuderen aan SBS-EM geeft je sterke banden met de zakelijke en institutionele wereld via het Credited Internship Program van de school, bedrijfsevenementen en conferenties op maat van elk Solvay-programma.

De Solvay Brussels School: een internationaal perspectief

Solvay Brussels School of Economics and Management, gelegen in het kosmopolitische hart van België en Europa, is vanaf het begin een internationale school geweest. Ons internationale bereik en onze erkenning zijn nauw verbonden met ons internationale netwerk van stakeholders, waarvan we de leden beschouwen als echte partners in co-creatie. Onze uitstekende en internationaal erkende onderzoeks- en onderwijsprogramma's worden mogelijk gemaakt door en zijn bedoeld voor deze partners.

Als school en universiteit zetten we ons in om maatschappelijke waarde te creëren en bij te dragen aan wereldwijde welvaart. Welvaart voor iedereen: solidariteit, rechtvaardigheid en vrijheid in een open, mondiale en diverse samenleving.

Internationale stakeholders verwijzen naar onze studenten, alumni, administratief personeel en professoren die van buiten België komen. Ons doel is om het internationaliseringspercentage van deze belanghebbenden te verhogen, dat al relatief hoog is in vergelijking met wereldwijde normen. Meer dan 20% van onze studenten komt uit het buitenland, maar deze verhouding is veel hoger voor de MBA's, Ph.D. programma's, en Master in Microfinance, waar ten minste 60% van de studenten uit het buitenland komt. Daarnaast komt 35% van de faculteit en 50% van ons administratief personeel uit het buitenland.

Het hebben van internationale en multiculturele stakeholders is een noodzakelijke voorwaarde voor een instelling die internationale kwaliteitsnormen nastreeft.

Internationalisering staat centraal in de visie en missie van onze school. Vanuit Brussel reis je in minder dan 2 uur naar Parijs, Amsterdam en Keulen en in iets meer dan twee uur ben je in Londen. De internationaliseringsstrategie van de school is gebaseerd op drie pijlers: internationale stakeholders, het wereldwijde bereik van onze studenten en internationale zichtbaarheid. Door verplichte uitwisselingsprogramma's met 140 partners over de hele wereld, drie dubbele graden en gecrediteerde stages verzekeren we het wereldwijde bereik van onze studenten.

Sinds 1990 hebben onze studenten de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan als onderdeel van een ontwikkeld internationaal uitwisselingsprogramma. Elk jaar gaan tussen de 300 en 350 studenten naar het buitenland en komen er meer dan 150 studenten naar Brussel. Er zijn uitwisselingsovereenkomsten gesloten met meer dan 140 universiteiten en business schools in 40 landen. Het uitwisselingsprogramma stelt studenten in staat hun capaciteit te ontwikkelen om zich aan te passen aan nieuwe omgevingen, te leren over verschillende academische systemen en specifieke onderwerpen te bestuderen, hun taalvaardigheid te ontwikkelen en hun horizon te verbreden en te leren over nieuwe culturen en levensstijlen.

Waarom Brussel?

Als je naar Brussel wordt gevraagd, zullen veel mensen je hetzelfde zeggen: het is klein. Dat is in een notendop de Brusselse paradox. Een drievoudige hoofdstad (van Europa, België en Vlaanderen), de thuisbasis van zowel de NAVO als het EU-hoofdkwartier, de Europese basis voor een groot aantal internationale bedrijven (waaronder meer dan 1.000 alleen al uit de Verenigde Staten), met een bevolking van meer dan 300.000 expats, een ongelooflijk kosmopolitische omgeving… En toch blijft Brussel een zeer relaxte en relaxte stad die haar menselijke maat weet te behouden.

Rijp met alle faciliteiten en entertainment die u van een hoofdstad mag verwachten, van hotels, bars en restaurants tot musea en beroemde monumenten, Brussel is nog steeds gemakkelijk te omzeilen. Buiten de spits ben je in slechts 20 minuten door de stad. Het stadscentrum zelf is gemakkelijk te voet te bereiken. Last but not least, de groene ruimten van de stad (parken - bossen - bossen) zijn goed voor 13,8% van de oppervlakte.

Historisch verankerd in het hart van deze grote metropool, maakt de Solvay Brussels School of Economics and Management gebruik van de geostrategische troeven van de stad om haar studenten in staat te stellen echte internationale professionals te worden met een groot netwerkpotentieel.

Onderzoek aan de Solvay Brussels School of Economics and Management

Uitstekend internationaal onderzoek is cruciaal voor SBS-EM. Niet alleen omdat het ons begrip van economische en managementfenomenen ontwikkelt - wat vervolgens praktijkgericht onderzoek mogelijk maakt dat ernaar streeft zakelijke en openbare praktijken te verbeteren -, maar ook omdat het terugkomt in onze klaslokalen omdat het onze faculteitsleden aanmoedigt om waardevolle nieuwe bevindingen in te brengen en methoden in hun onderwijs. Een goed voorbeeld van dat laatste zijn onze twee succesvolle Ph.D. programma's (één in Economie en één in Management) die promovendi voorzien van de nieuwste hulpmiddelen waarmee ze kunnen bijdragen aan de onderzoeksgrens in hun vakgebied.

Onze faculteit krijgt brede internationale erkenning voor haar onderzoek. Onze faculteitsleden omvatten een winnaar van de Francqui-prijs (de 'Belgische Nobelprijs'), een laureaat van de Yrjö Jahnsson-prijs, twee fellows van de Econometric Society, acht voormalige Francqui-leerstoelen, een erelid van de American Academy of Arts and Sciences , en meer. Onze school heeft ook tal van competitieve beurzen ontvangen, waaronder zes van de European Research Council.

Naast deze prestigieuze academische onderscheidingen wordt de expertise van onze faculteitsleden ook in de praktijk erkend, getuige de vele expertfuncties die onze faculteitsleden bekleden, onder meer in België bij de Hogere Raad voor de Statistiek, de Indexcommissie, Infrabel en het Belgische Corporate Governance Comité, evenals met de OESO, de Europese Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité en OXERA in Europa. Onze faculteitsleden worden ook regelmatig gevraagd om te overleggen met verschillende bedrijven en overheidsdiensten.

Bram De Rock & Nicolas Van Zeebroeck

Vice-decaan & ex-vice-decaan verantwoordelijk voor onderzoek bij SBS-EM

Over accreditaties

Equis

De Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM) is geaccrediteerd door het European Quality Improvement System (EQUIS-label), het toonaangevende wereldwijde accreditatiesysteem voor business schools. Elke 3 of 5 jaar wordt de school onderworpen aan de meest veeleisende onafhankelijke evaluatie. Onderzoek, faculteit, kwaliteit van programma's en infrastructuur, toezeggingen voor innovatie, visie van de school, partnerschappen en opname van het bedrijfsleven in het schoolmanagement, EQUIS inspecteert elk aspect van wat een top business school maakt. EQUIS begeleidt en moedigt ook kandidaat-business schools aan om waar nodig verbeteringen door te voeren en helpt wereldwijd de normen van managementopleidingen te verhogen.

Voor studenten en postdoctorale deelnemers vormt de EQUIS een benchmark waarmee ze de prestaties van de school kunnen vergelijken.

AMBA

De MBA van de school is geaccrediteerd door de Association of MBAs (AMBA) , de beste onafhankelijke internationale autoriteit op het gebied van postdoctoraal bedrijfsonderwijs.

Net als de EQUIS-accreditatie is het AMBA-label een bewijs van kwaliteit op elk niveau voor onze MBA.

Qfor

Solvay Lifelong Learning is geaccrediteerd door het Europese onafhankelijke auditorganisme Qfor.

De Qfor-audit bepaalt de kwaliteit en professionaliteit van opleidingsinstituten en adviesbureaus. Op nationaal niveau wordt de Qfor-accreditatie erkend door het Vlaamse en Waalse Gewest.

De school: een lid van AACSB

De Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM) is lid van de AACSB Business Education Alliance , een wereldwijde non-profitorganisatie die onderwijzers, studenten en bedrijven met elkaar verbindt om een gemeenschappelijk doel te bereiken: de volgende generatie van grote leiders creëren.

AACSB biedt kwaliteitsborging, informatie over bedrijfseducatie en professionele ontwikkelingsdiensten aan meer dan 1.600 aangesloten organisaties en meer dan 800 geaccrediteerde business schools wereldwijd.

Wanneer educatieve, professionele en bedrijfsorganisaties lid worden van de AACSB Business Education Alliance, maken ze deel uit van een beweging die zich verenigd heeft om de kwaliteit van bedrijfseducatie over de hele wereld te verbeteren.

Campusfuncties

  • Innovatie en Ondernemerschap

  Accreditaties

  Geaccrediteerd door EFMD EquisGeaccrediteerd door AMBAGeaccrediteerd door AACSB

  Locaties

  • Brussels

   Avenue Franklin Roosevelt 42, 1050, Brussels

  Vragen