Copenhagen Business School

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Copenhagen Business School (CBS) werd opgericht in 1917. Vandaag, met 20.000 studenten en 1.500 werknemers, is CBS een van de grootste business schools in Europa en een van de 8 Deense universiteiten.

Organisatie

CBS wordt geleid door de president, die verantwoordelijk is voor de Raad van Bestuur van CBS. Het bestuur is verantwoordelijk voor de minister voor Wetenschap, Innovatie en Hoger Onderwijs. Naast de president zijn er twee decanen en een universiteitsdirecteur. Als senior management zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van CBS.

Strategie

De nieuwe focus van de strategie van CBS is ondernemerschap en innovatie, het programma-aanbod en samenwerking met het bedrijfsleven en de samenleving. De strategie is nu klaar. Het zal de koers voor CBS vanaf 2017 bepalen en minstens vier jaar vooruit gaan.

Op 12 oktober 2016 heeft het bestuur van CBS hun volledige steun gegeven aan de nieuwe CBS-strategie. De strategie is een herbevestiging van de strategie "Business in Society" uit 2011, maar het senior management heeft de volgende drie nieuwe transformationele initiatieven gekozen uit 2017-2020:

 • Ondernemerschap en innovatie
 • CBS-programmaportfolio
 • Samenwerking met het bedrijfsleven en de samenleving

De algemene strategische richting is duidelijk: we zullen onze positie als een brede, interdisciplinaire bedrijfsuniversiteit versterken, waarbij we ons altijd blijven richten op onze impact op de samenleving en een verbintenis tot onderzoek en op onderzoek gebaseerd onderwijs. We willen een bijdrage leveren aan de samenleving door nieuwe antwoorden te vinden op maatschappelijke uitdagingen door academisch excellent onderzoek en we engageren ons met de samenleving door multilaterale, interactieve, continue relaties die geïntegreerd denken verbinden met maatschappelijke praktijken op manieren die wederzijds lonend zijn.

Identiteit

CBS is een internationale bedrijfsuniversiteit. Met het onderscheidend vermogen van zijn diversiteit combineert CBS elementen van conventionele business schools en het "volledige universitaire" model - waarbij altijd de nadruk wordt gelegd op onze impact op de samenleving en een verbintenis tot onderzoek en op onderzoek gebaseerd onderwijs. We spelen een belangrijke rol bij de bespreking van innovatieve en ondernemende bedrijfsmodellen, duurzame organisatievormen en economische praktijken in het perspectief van verantwoord management en leiderschap. We koesteren een ondernemersgeest bij CBS, moedigen nieuwe ideeën aan, staan ​​open voor individueel initiatief en flexibel in het licht van nieuwe kansen.

Missie

Het CBS heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om kennis en nieuw denken te brengen voor bedrijven en organisaties, voor de volgende generatie bedrijfsleiders en voor de samenleving als geheel. Onze belangrijkste bijdrage heeft de vorm van onderzoek en op onderzoek gebaseerd onderwijs. We hebben de plicht om jonge en ervaren mensen voor te lichten voor het bedrijfsleven en voor de samenleving door hen een degelijke basis van kennis en inzichten te bieden uit het nieuwste internationale onderzoek met het oog op waardecreatie en duurzame ontwikkeling.

Visie

CBS wil een toonaangevende bedrijfsuniversiteit worden die de vitale rol van het bedrijfsleven en de publieke sector bij het vormgeven van de samenleving erkent - en de even belangrijke manier waarop bedrijfspraktijken en -processen door de samenleving worden gevormd. De kern van onze toekomstige ontwikkeling zal bestaan ​​uit de opleiding van studenten die in staat zijn om bij te dragen aan innovatie op hoog niveau en ondernemerschap, en onderzoek te creëren dat zowel academisch uitstekend is als een belangrijke bijdrage levert aan het vinden van nieuwe antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. De voorwaarde is een aantrekkelijk, verantwoordelijk en boeiend werk dat medewerkers en studenten betrekt en een hoge internationale standaard vormt bij alles wat we doen - en een organisatie die het vermogen heeft om te integreren en samen te creëren met de omringende samenleving.

Kwaliteit

CBS streeft naar hoge kwaliteit in al haar diensten

Kwaliteitszorg bij CBS omvat de volgende reguliere activiteiten:

 • Internationale accreditaties (EQUIS, AMBA, AACSB)
 • Internationale benchmarks als een terugkerende activiteit
 • Peer review van onderzoeksafdelingen minstens één keer in de vijf jaar
 • Nationale programma-accreditatie door ACE Denmark volgens de Deense wetgeving
 • Cursus- en programma-evaluaties als een reguliere activiteit aan het einde van elk element

KWALITEIT IN HET LEREN

Bij CBS omvat de kwaliteit van lesgeven de volgende elementen:

 • Duidelijke leerdoelen voor het programma en individuele cursussen, beschrijven de verwachte studentcompetenties aan het einde van het programma
 • Een curriculum dat de nieuwste internationale kennis binnen de disciplines van het programma weerspiegelt
 • Pedagogische modellen die de verwezenlijking van de leerdoelen ondersteunen
 • Meting en follow-up van de realisatie van de beoogde leerdoelen, met regelmatige en systematische feedback aan de programmacommissie en cursusverantwoordelijken
 • Systematische dialoog met externe belanghebbenden om te certificeren dat het programma blijft voldoen aan de behoeften van het bedrijfsleven en de samenleving
 • Een onderwijzend personeel met academische en pedagogische competenties om op onderzoek gebaseerd onderwijs op het hoogste internationale niveau te geven
 • Een administratie en campusfaciliteiten die het leren en de persoonlijke ontwikkeling van studenten optimaal ondersteunen

Locaties

Kopenhagen

Address
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
Frederiksberg

DK-2000 Kopenhagen, Denemarken