Amsterdam Business School

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

EFMD Equis Accredited
AACSB Accredited

 • De business school van de Universiteit van Amsterdam
 • Een van de grootste Europese universiteiten
 • Echt internationaal in onderzoek, curriculum, personeel en studenten
 • 3000 studenten, 130 faculteiten waarvan 46% niet-Nederlands met 28 verschillende nationaliteiten
 • Geworteld in de financiële en zakelijke hoofdstad van Nederland
 • Het bevorderen van uitmuntendheid en leiderschap in alle zakelijke gebieden
 • Onderzoek volledig geïntegreerd in de studieprogramma's
 • Kleinschalige interactieve seminars, waarbij theorie aan de praktijk wordt gekoppeld
 • Wordt gegeven door gerenommeerde academici en beoefenaars


  Missie

  De missie van ABS is om een ​​inspirerende internationale leergemeenschap te bieden om zaken en management te studeren, waarbij zowel personeel als studenten hun capaciteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

  We streven naar een onafhankelijke geest met een impact op het internationale bedrijfsleven en de samenleving als geheel door hoogwaardig academisch onderzoek uit te voeren naar innovatieve en maatschappelijk relevante thema's, en door op onderzoek gebaseerd onderwijs aan te bieden dat voldoet aan de hoogste internationale normen. Wij zetten ons in om het begrip van het bedrijfsleven en zijn rol in de samenleving te bevorderen en om synergieën tussen onze school en haar institutionele en bedrijfsomgeving te benutten.

  In lijn met deze missie zijn de belangrijkste belanghebbenden van ABS:

  • studenten, in het aanbieden van inspirerende leermogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen
  • academisch personeel, in het aanbieden van inspirerende voorwaarden voor hun professionele ontwikkeling
  • de universiteit, door bij te dragen aan zijn missie, positionering en doelstellingen
  • de internationale wetenschappelijke gemeenschap, door bij te dragen aan de vooruitgang van de theorie in de verschillende bedrijfs- en managementgerelateerde disciplines
  • het bedrijfsleven, door uitstekende afgestudeerden op verschillende gebieden aan te bieden, door medewerkers en leidinggevenden op te leiden en door (gezamenlijk) toegepast onderzoek uit te voeren en onderzoeksresultaten te verspreiden
  • de samenleving als geheel, door bij te dragen aan het begrijpen van maatschappelijke problemen en hun mogelijke oplossingen, en door studenten voor te bereiden op internationaal georiënteerde professionals en verantwoordelijke wereldburgers.


  Visie

  Onze visie voor de toekomst is om ABS te bouwen in een bedrijfsschool met een reputatie die past bij de reputatie van de moederinstelling, de Universiteit van Amsterdam.

  Dit betekent dat onze langetermijndoelstelling is om een ​​toonaangevende Europese businessschool te worden die bekendstaat om kritisch denken en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zien ABS als een instelling die uitstekend onderzoek produceert dat een directe impact heeft op onze educatieve activiteiten en onze betrokkenheid bij het bedrijfsleven.

  Meer specifiek willen we ABS opbouwen in een instelling die:

  • trekt hooggekwalificeerde faculteit aan die innovatieve kennis ontwikkelt die zeer relevant is voor de bedrijfswereld en de samenleving als geheel, en die deze kennis verspreidt via publicaties in wetenschappelijke en professionele tijdschriften van het allerhoogste niveau en via zakelijke betrokkenheid
  • trekt getalenteerde studenten aan en biedt hen een interculturele leeromgeving die op onderzoek gebaseerde expertise biedt in de verschillende opleidingen en executive education, en helpt hen hun professionele vaardigheden te ontwikkelen door nauw samen te werken met zakelijke partners.


  waarden

  De kernwaarden waarop we bouwen om deze visie te realiseren zijn excellentie, onafhankelijk denken, maatschappelijke betrokkenheid en ondernemerschap:

  • Excellentie is een van onze kernwaarden. Alleen de faculteit die consistent publiceert in gerenommeerde internationale tijdschriften krijgt een aanstelling, op voorwaarde dat ze ook voldoen aan onze kwaliteitseisen op het gebied van onderwijs, academisch leiderschap en koppelingen met de praktijk. Vergelijkbare onderzoeksresultaten worden verwacht van de vaste fulltime faculteit. Excellentie is echter niet beperkt tot de onderzoeksactiviteiten van onze wetenschappelijke staf. We willen ook bekend staan ​​om excellent onderwijs, uitstekende studenten en vlekkeloze operaties.
  • Kritisch denken is diep geworteld in de cultuur van onze universiteit. Wij geloven dat het vermogen om onafhankelijk te denken een belangrijke succesfactor is in het bedrijfsleven, en meer in het algemeen in het leven. Om onafhankelijk denken te stimuleren, is onze onderwijsfilosofie 'op onderzoek gebaseerd onderwijs': we koppelen onderwijs aan onderzoek en vragen studenten waar mogelijk onderzoek uit te voeren. De aanpak is sterk evidence-based en studenten leren feiten van meningen te scheiden. We willen onze studenten trainen om reflectieve beoefenaars te worden die een open geest combineren met een kritische houding.
  • Maatschappelijke betrokkenheid komt voort uit onze oriëntatie op belangrijke thema's die relevant zijn voor het internationale bedrijfsleven en de samenleving, en het brede scala aan belanghebbenden dat ABS heeft geïdentificeerd. Bovendien besteedt veel van ons onderzoek expliciete aandacht aan de ethische, sociale, milieu- en bestuurskwesties waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Een algemene zorg voor de rol van het bedrijfsleven in de samenleving komt ook naar voren in onze lesmethode en de thema's die in de les worden besproken. Een kritische benadering van de relevantie van deze onderwerpen en hun waarde voor bedrijven en hun stakeholders wordt hier ook genomen.
  • Een ondernemende en creatieve houding blijkt uit de opzet van een business school in de context van een traditionele, uitgebreide universiteit, en in de loop van de jaren hebben we onze verdere ontwikkeling voortgezet. We willen de brede universiteit ondersteunen en bijdragen aan de ondernemende en creatieve geest van de regio Amsterdam, waarin ABS is gebaseerd om nog relevanter te worden voor onze studenten en zakelijke relaties. Bovendien, faculteit in verschillende onderzoeksprogramma's ook publiceren over onderwerpen van innovatie en ondernemerschap in de belangrijkste tijdschriften en integreren dat in hun lesgeven en outreach-activiteiten.


  Ethiek, verantwoordelijkheid, duurzaamheid

  De ABS-missie en visie verklaren expliciet dat we onafhankelijke geesten willen aanmoedigen die een impact hebben op het internationale bedrijfsleven en de samenleving. Wij nemen het sociale aspect van deze missie en visie zeer serieus door bijzondere aandacht te schenken aan ethiek, verantwoordelijkheid en duurzaamheid in onderzoek, onderwijs en outreach-activiteiten. ABS heeft vanaf het begin aan deze problemen gewerkt.

Deze school biedt programma's in:
 • Engels

Bekijk MSc\'s »

Programma's

Deze school biedt ook:

Videos

UvA Connect.nl: Where alumni meet!